نرم افزار مدیریت کلینیک

  • نرم افزار

    دانلود نرم افزار کلینیک و درمانگاه

    شکان توسط این نرم افزار می توانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان، برای بیماران یا مراجعین کلینیک و درمانگاه پرونده تشکیل داده و خدمات، معاینات، صورتحساب ایشان را در آن ثبت و مدیریت نمایند و علاوه بر آن مدیریت سوابق و تصاویر پزشکی بیماران، تعیین وقت ویزیت برای مراجعات آینده، ثبت نسخ با قلم نوری… که مربوط به…

    بیشتر بخوانید »