نرم افزار مشتریان

  • نرم افزار

    دانلود نرم افزار مدیریت مشتریان

    نرم افزار مدیریت مدیریت مشتریان عارف رایانه، محصولی از این شرکت جهت مدیریت اطلاعات و فایل های مشتریان و اشخاص میباشد. توسط این نرم افزار می توان به اطلاعات مشتریان و کارهای انجام شده برای ایشان را در رایانه ثبت و مدیریت نمود ، برای مشتریان پیامک ارسال کرد و از وضعیت کاری با ایشان را مورد بررسی قرار داد.…

    بیشتر بخوانید »